07.10.2023

Секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването

ОИК-Провадия имформира гражданите, че съгласно Заповед № 3042/04.10.2023 на Кмета на Община Провадия, за избирателни секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването на територията на общината са определени:

1. Секция № 032400012 с адрес гр. Провадия, ул. "Желез Йорданов" № 1 - административната сграда на МБАЛ "Царица Йоанна - Провадия" - Поликлиниката 

2. Секция № 032400015 с адрес гр. Провадия, ул. "Дунав"№ 46 - сградата на пенсионерски клуб "Овеч"

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

22.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Провадия ще се проведе на 24.10.23 г. - вторник от 17:30 ч в зала 326 на Община Провадия!

17.10.2023

Съобщение

ОИК-Провадия съобщава, че на територията на общината са образувани следните подвижни избирателни секции:

032400044 с обхват: с. Бозвелийско, с. Храброво, с. Добрина, с. Тутраканци, с. Черноок, с. Венчан, с. Славейково

032400045 с обхват: гр. Провадия, с. Блъсково, с. Черковна, с. Овчага, с. Кривня

12.10.2023

Съобщение

ОИК Провадия уведомява избирателите, че ГД „ГРАО“ е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за местни избори,насрочени на 29.10.2023 г. 

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

12.10.2023

Съобщение

ОИК Провадия уведомява избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 октомври 2023 г.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 23 октомври 2023 г.

11.10.2023

Списък на избирателните секции с машинно гласуване .

ОИК Провадия публикува списък на избирателните секции, в които избирателите ще могат да гласуват по техен избор с хартиени бюлетини или машинно.

032400001

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, кв."Север",срещу бл.10 -сградата на Държавно горско стопанство

648

032400002

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, кв."Север",между бл.9 и бл.10-сградата на пенсионерски клуб"Детелина"

521

032400003

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Средна гора" №32,сградата на детска градина"Пролет"

573

032400004

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Дунав" №17, сградата на ІІ ОУ "Иван Вазов"

644

032400005

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, Центр.площад№1-сгр.на ц-р за подкр. за лич. разв./Общ. детски к-кс/

542

032400006

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, Центр.площад№1-сгр.на ц-р за подкр. за лич. разв./Общ. детски к-кс/

799

032400007

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №85,сградата на Ламбова къща

731

032400008

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №82,сградата на I ОУ "Христо Смирнески"

536

032400009

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №82,сградата на I ОУ "Христо Смирнески"

540

032400010

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Цар Освободител" №96,сградата на пенсионерски клуб"Надежда"

748

032400011

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Сан Стефано" №28,сградата на детска градина "Снежанка"

701

032400012

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, ул.Желез Йорданов" №1,адм.сграда на МБАЛ"Царица Йоанна-" Поликлиника

957

032400013

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Дунав" №72, сградата на СУ "Димитър Благоев"

637

032400014

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Рада Илиева" №1,сградата на детска градина"Снежанка",ф-ал"Детелина"

661

032400015

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Дунав" №46-сградата на пенсионерски клуб"Овеч"

588

032400016

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Дунав" №17, сградата на ІІ ОУ "Иван Вазов"

600

032400017

 

 

 

 

ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Дунав" №17, сградата на ІІ ОУ "Иван Вазов"

849

032400018

 

 

 

 

С.БОЗВЕЛИЙСКО, ул."Втора" №9а-сградата на ОУ"Васил Левски"

313

032400019

 

 

 

 

С.БОЗВЕЛИЙСКО, ул."Трета" №3а-сградата на НЧ"Пробуда-1927"

669

032400028

 

 

 

 

С.ГРАДИНАРОВО, Сграда на НЧ"Надежда-1901"

691

032400029

 

 

 

 

С.СЛАВЕЙКОВО, Сграда на кметството

300

032400030

 

 

 

 

С.СНЕЖИНА, Сграда на НУ"Христо Ботев"

515

032400032

 

 

 

 

С.БЛЪСКОВО, ул."Седма" №2,сграда на ОбУ"Св.Св.Кирил и Методий"

674

032400033

 

 

 

 

С.БЛЪСКОВО, ул."Седма" №2,сграда на ОбУ"Св.Св.Кирил и Методий"

377

032400037

 

 

 

 

С.ЖИТНИЦА, Сграда на ОУ"Христо Ботев"

644

032400038

 

 

 

 

С.МАНАСТИР, Сграда на НЧ"Илия Добрев-1899"

351

 

01.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Провадия ще се проведе на 03.10.23 г. от 17:30 ч в зала 326 на Община Провадия!

26.09.2023

Теглене на жребий

На 27.09.2023 година, от 17.00 часа, в 204 зала в сградата на общинска администрация, ще се  проведе теглене на  жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

19.09.2023

Съобщение

Следващите заседания на ОИК-Провадия ще бъдат проведени, както следва: на 21.09.2023 в 17:30 и на 26.09.2023 в 17:30.

14.09.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Провадия ще се проведе на 18.09.2023 г. в 17:30 часа.

12.09.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Провадия ще се  проведена 14.09.2023г. от 17,30ч. в стая 326.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 342 / 10.11.2023

  относно: заявление вх. №176/09.11.2023 г. от Свилена Никова Иванова – обявена за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ за заличаване.

 • № 341 / 10.11.2023

  относно: Обявяване за заличен на общински съветник.

 • № 340 / 06.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕТРОВ ДОЛ

всички решения