04.02.2020

Съобщение

Телефонен номер за връзка с Общинска избирателна комисия: - 0899430045 - Председател

14.10.2019

Съобщение

ОИК ПРОВАДИЯ уведомява ръководствата на политическите партии и коалиции на територията на община Провадия и членовете на секционните ибирателни комисии /СИК/, че 

обучението на съставите на СИК ще се проведе на 19 октомври 2019 г. /събота/ в зала 119 - сградата на общинска администрация Провадия, по следния график:

09.00 часа - Членове на СИК в селата / от № 032400018 до № 032400043 /

11.30 часа - Членове на СИК в града / от № 032400001 до № 032400017 + 032400044, 032400045 /  

13.00 часа - Членове на подвижни СИК  / от № 032400046 до № 032400048 /

Присъствиено на членовете на СИК е задължително.

Съгласно решение на ЦИК на присъствалите  членове се изплаща възнаграждение за участие в обучението. 

 

Председател: Валерий Радев

 

Секретар: Валентина Кирова

 

 

09.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия съобщава на членовете на секционните избиратлени комисии, че могат да се запознаят с "Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 ".

Същите са публикувани като приложения към Решение № 1281-МИ/03.10.2019 г. на ЦИК.

Решението е публикувано в раздел "Решения" на сайта на ЦИК www.cik.bg

Председател: В. Радев

Секретар: В. Кирова

13.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Провадия ще се проведе на 13.10.2019г. от 17,00 часа

13.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Провадия е насрочено за 16.10.2019 г от 17.00 ч.

07.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.19 от ЦИК, ОИК-Провадия публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 27 октомври 2019 година.

бюлетина за общински съветници.png

06.10.2019

Съобщение

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ОИК-Провадия напомня, че крайният срок е:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;
30.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява ръководствата на политическите партии, коалиции и местни коалиции, че предложения за промени в съставите на Секционните избирателни комисии следва да се представят в ОИК Провадия в рамките на работното й време в сроковете, посочени в ИК.

Председател: В. Радев

Секретар: В. Кирова

23.09.2019

Съобщение

ОИК Провадия съобщава, че:

На 25.09.2019 година /сряда/, от 17.00 часа, в  зала 119 - сградата на общинска администрация, ще проведе жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите, както и представители на регионалните радио и телевизионни центрове на БНТ и БНР, представители на средства за масово осведомяване.

 

Председател:Валерий Радев

Секретар:Валентина Кирова

05.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Провадия приема документи на кандидати за следните длъжности:

 

1. Технически сътрудник - 1 работно място

- Изисквания: образование - средно; много добро владеене на работата с основни програмни продукти.

Необходими документи: заявление /свободен текст/, CV, копие на документ за завършена степен на образование.

Срок за подаване на документите: до 17 часа на 25 септември 2019 г. в ОИК Провадия

След извършен подбор, с одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор.

Възнаграждение и срок на заетост: съгласно решение № 616 - МИ от 15.08.2019 г. на ЦИК

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 251 / 21.01.2020

  относно: Сигнал за нарушение на чл.41, ал.3 от ЗМСМА от кмета на кметство Храброво, община Провадия.

 • № 250 / 21.01.2020

  относно: Сигнал за нарушение на чл.41, ал.3 от ЗМСМА от кмета на кметство Манастир, община Провадия.

 • № 249 / 16.01.2020

  относно: Предложение до ЦИК.

всички решения